Cài đặt oh-my-zsh trên Git bash

Trên Windows thì command mặc định sẽ là Command PromptPowerShell. Nếu bạn đã quen sử dụng các câu lệnh terminal trên MacOS hay Linux thì có vẻ sẽ hơi khó khăn. Giải pháp cho vấn đề này chính là sử dụng Git Bash, thế nhưng đây chỉ là terminal bash mặc định và không có nhiều tính năng lắm. Chúng ta sẽ cài thêm oh-my-zsh vào Git Bash và thay thế lại command mặc định.

Các bước:

Bước 1: Cài đặt zsh:

Tải package zsh mới nhất tại đây

cài đặt zsh
Click vào đường link chỗ File để tải package về.

Để unpack file đã tải về, chúng ta sẽ dùng phần mềm giải nén PeaZip (File được nén bằng zstd, nên nếu trên máy của bạn có sẵn các phương thức để giải nén thì có thể sử dụng).

Sau khi giải nén xong, chúng ta sẽ có được 1 file .pkg. Tiếp tục giải nén sẽ đc các folder sau:

cài đặt zsh

Copy tất cả vào thư mục chứa git (thường là C:\Program Files\Git)

Mở git bash và gõ:

zsh

Đến đây, zsh sẽ hỏi bạn config một số thông tin như tab completion, history,... Vui lòng đọc kĩ và set các thông tin theo yêu cầu của bạn.

Bước 2: Cài đặt oh-my-zsh:

Cài đặt oh-my-zsh bằng cách thực hiện cmd sau trên git bash:

sh -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/robbyrussell/oh-my-zsh/master/tools/install.sh)"

Tiếp theo chúng ta sẽ config zsh làm default shell git bash.

Mở file ~/.bashrc (tạo mới nếu ko có touch ~/.bashrc), thêm vào dòng cuối cùng như sau:

# Launch Zsh
if [ -t 1 ]; then
exec zsh
fi

Lưu lại và thoát khỏi git bash. Khi mở lại zsh sẽ là default shell.

Bình luận

Bạn có bình luận hay góp ý cho bài viết này?